Biblioteka Publiczna Gminy Grabowo

Przedmiot działalności:

  • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
  • obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej
  • prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej
  • udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybiblioteczne
  • współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych

W ramach upowszechniania czytelnictwa organizuje spotkania autorskie, wycieczki wprowadzające do biblioteki dla najmłodszych czytelników, lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze, organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

 

Ikonk@

Akcja „Ikonk@ - to pierwsza inicjatywa dofinansowana ze środków pozabudżetowych, w których uczestniczyła Biblioteka. W ramach akcji Biblioteka wyposażona została w 3 zestawy komputerowe z biurkami oraz drukarkę. Projekt umożliwił mieszkańcom gminy bezpłatny dostęp do internetu.

Dotacja w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup nowości wydawniczych do biblioteki”. Priorytet 1.

Biblioteka Publiczna Gminy Grabowo od wielu lat bierze udział w programie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” Priorytet 1 koordynowanego przez Bibliotekę Narodową. Systematycznie, co roku księgozbiór biblioteki uzupełniany jest w nowe wydawnictwa.

Orange dla bibliotek

W ramach programu Biblioteka otrzymywała dotację na pokrycie kosztów związanych z Internetem oraz działań edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa w Sieci.

Nowości

Brak grafik