Biblioteka Publiczna Gminy Grabowo

Czy to bajka, czy nie bajka,
Myślcie sobie, jak tam chcecie.
A ja przecież wam powiadam:
Krasnoludki są na świecie.

      W piątek 5 stycznia odbyła się pierwsza w tym roku lekcja biblioteczna „Bohaterowie bajek i baśni – krasnoludki”.

    Uczniowie klasy II szkoły podstawowej w Grabowie wspólnie z opiekunką panią Haliną Makarewicz rozpoczęli wizytę w bibliotece zabawą ruchowo-naśladowczą inspirowaną słowami piosenki „My jesteśmy krasnoludki”. Następnie po wysłuchaniu fragmentu  książki Marii Konopnickiej ”O krasnoludkach i o sierotce Marysi” przystąpiono do opisu wyglądu i charakterystycznych cech krasnala. Na podstawie wierszy, min. Jana Brzechwy ”Trzy wesołe krasnoludki”, Czesława Janczarskiego – „Krasnoludek” ,Wandy Grodzieńskiej - „Hania i krasnoludek” , bajki Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” oraz innych utworów, dzieci mówiły: jak wyglądają, gdzie żyją i czym zajmują się małe duszki.  Najwięcej emocji i radości dostarczyła zabawa, która polegała na naśladowaniu pracy krasnoludków. Podsumowując wszyscy zgodnie stwierdzili, że krasnoludki choć niewielkiego wzrostu to istoty bardzo pracowite, uczynne, gościnne, wesołe i opiekuńcze. Ostatnim zadaniem a jednocześnie praca domową dla uczniów było na  otrzymanym od bibliotekarki diagramie odszukanie i zaznaczenie 11 imion najbardziej znanych krasnali.

Bajki i baśnie wszyscy kochają
i chętnie głośno je czytają.
Krasnoludki tam mieszkają,
główki z kartek wychylają
i na Ciebie tam czekają -
w świat niezwykły zapraszają!

Czytaj więcej: KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2017

      Zakończono realizację zadania „Zakup komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 3500 zł.” w ramach programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017” .

Strategicznym celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017” jest piątą edycją programu, Bibliotece Publicznej Gminy Grabowo udało się być dwukrotnie jego beneficjentem; w 2016 i 2017 roku. W ramach otrzymanego dofinansowania do biblioteki zakupiono; dwa zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne( fax – skaner- drukarka), laptop, oprogramowanie komputerowe ( Microsoft Office, program antywirusowy), serwer, monitor, projektor z ekranem, dwa tablety, IPad. Całkowita kwota wydatków wyniosła 28 560 zł, w tym 24 276 zł. pochodziły z dofinansowania Instytutu Książki.

 

      24 lipca odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Bezpieczne wakacje na wsi” przeprowadzonego w lipcu przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku Oddział w Suwałkach oraz Bibliotekę Publiczną Gminy Grabowo.

Konkurs poprzedzony był pogadanką dla dzieci poruszającą problematykę bezpiecznej zabawy i pracy na wsi.

Celem konkursu było propagowanie wśród najmłodszych zasad bezpiecznego spędzania czasu a tym samym zapobieganie częstym wypadkom dzieci, zwrócenie uwagi na przestrzeganie przepisów i zasad bhp w czasie wzmożonych prac polowych w okresie letnim.

W konkursie uczestniczyło 18 dzieci.

Komisja konkursowa w składzie:

Grażyna Ostrowska – Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Suwałkach

Iwona Akus – Biblioteka Publiczna Gminy Grabowo

postanowiła z uwagi na wyrównany poziom wykonanych prac przyznać trzy równorzędne wyróżnienia dla:

Leny Wołczyńskiej

Aleksandry Łakus

Wiktorii Sienkiewicz

Osoby wyróżnione otrzymały nagrody ufundowane przez Państwową Inspekcję Pracy a pozostali uczestnicy konkursu upominki ufundowane przez organizatorów.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 24.07.2017 w Bibliotece w Grabowie.

Nowości

Brak grafik