Biblioteka Publiczna Gminy Grabowo

        Dnia 14 sierpnia, tradycyjnie, jak co roku w okresie wakacji, w gminie Grabowo odbył  się konkurs dla dzieci  pt. „Bezpieczne wakacje na wsi”. Tym razem jego uczestnikami byli uczniowie  mieszkańcy miejscowości Chełchy.  

Celem konkursu było propagowanie zasad bezpiecznego wypoczynku w domu, w lesie czy nad wodą podczas wakacji oraz unikanie zagrożeń i wypadków.

Konkurs poprzedzony był pogadanką przeprowadzoną przez pracownika Państwowej Inspekcji Pracy. W konkursie uczestniczyło 15 osób. Z uwagi na wyrównany poziom wiedzy uczestników komisja konkursowa w składzie:

Grażyna Ostrowska – Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Suwałkach

Iwona Akus – Biblioteka Publiczna Gminy Grabowo

postanowiła obdarować wszystkich uczestników konkursu nagrodami ufundowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku Oddział w Suwałkach. 

 

Nowości

Brak grafik